tuesday, april 28, 2015

welcome

Faktura: 

Vi jobber med å forbedre kvaliteten på fakturaoversikten på myAtea.

Grunnet en oppdatering i bakenforliggende systemer vil du til tider kunne oppleve at gamle fakturaer vil dukke opp, betalte fakturaer vil ha status ubetalt, og nye fakturaer kan mangle fra oversikten.

Vi beklager ulempene dette vil medføre for våre kunder, men håper at forbedringene vil gi en bedre kvalitet etter at oppdateringen er utført.

For spørsmål vedrørende faktura, kontakt Kredittavdelingen på kredittavdelingen@atea.no.

Current User:

username
password
Atea AS and Atea ASA – PO 6472 Etterstad, 0605 Oslo   Address: Brynsalléen 2   Phone switchboard: 22 09 50 00   E-mail: info@atea.no
myAtea 4 farger